Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της βεβαίωσης μετά από αυτοψία στο χώρο του ακινήτου σας συγκρίνοντας την υπάρχουσα κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια.

Η βεβαίωση μηχανικού απαιτείται σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της βεβαίωσης είναι:

  Στέλεχος της οικοδομικής αδείας
  Τοπογραφικό διάγραμμα
  Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν το ακίνητο
  Τίτλοι ιδιοκτησίας
  Νομιμοποιητικά στοιχεία
  Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη

©Μιχάλης Συρίγος all rights reserved | designed and developed by reload