Ενεργειακά πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε ενεργειακά πιστοποιητικά με άμεση ανταπόκριση και συνέπεια.

  Για κατοικίες
  Για υπηρεσίες (γραφεία, καταστήματα κ.λ.π.)
  Σε περίπτωση έκδοσης νομιμότητας παρέχεται έκπτωση 15% στο ενεργειακό πιστοποιητικό.
  Αναλαμβάνουμε ενεργειακά πιστοποιητικά και εκτός Αττικής
  Αναλαμβάνουμε την εύρεση σχεδίων από τις υπηρεσίες δόμησης.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΑ

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων όπως:

  κατοικία ( μόνιμη και παραθεριστική)
  γραφεία
  εμπορικές χρήσεις
  συνάθροιση κοινού
  εκπαίδευση
  προσωρινή διαμονή
  υγεία και κοινωνική πρόνοια

Υφιστάμενα:

- Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.

- Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΑ

Για κτίρια με τις παρακάτω χρήσεις

  βιομηχανία – βιοτεχνία – εργαστήρια
  αποθήκευση
  στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων
  χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω κτίρια περιλαμβάνουν χώρους - τμήματα λειτουργικά ανεξάρτητα και αυτόνομα (συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 50 τμ), στα οποία στεγάζονται χρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ (όπως χώροι γραφείων, συνάθροισης κοινού, εμπορίου, κλπ.), για τα τμήματα αυτά εκπονείται υποχρεωτικά ΠΕΑ.

Σε περίπτωση που οι ως άνω επιμέρους χρήσεις καταλαμβάνουν ξεχωριστά κτίρια απ' αυτό της κύριας χρήσης, τότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για εκδοση ΠΕΑ

•  Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ή Σύσταση οριζόντιας Ιδιοκτησίας)
•  Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου εάν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)
•  Αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης στο κτηματολόγιο(εάν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)
•  Αντίγραφο Κατόψεων του χώρου
•  Αντίγραφο Τοπογραφικού
•  Αντίγραφο Άδειας Πολεοδομίας (για κτίρια μετά το 1980)
•  Ισχύς κλιματιστικών
•  Φύλλο συντήρησης κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης
•  Η/Μ Μελέτες και Σχέδια (αν υπάρχουν)
•  Μελέτη θερμομόνωσης (σε περίπτωση που η Οικοδομική Άδεια έχει βγει απο 01.01.1980 έως 30.09.2010)
•  Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Σας προτείνουμε λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας.
Η κατάταξη ενός ακινήτου στις ανώτερες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α και Β δίνει επιπλέον διαπραγματευτική ισχύ στους ιδιοκτήτες να πετύχουν καλύτερο μίσθωμα για το ακίνητό τους.

©Μιχάλης Συρίγος all rights reserved | designed and developed by reload