Άδειες καταστημάτων

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση, σχεδιασμό και κατασκευή του επαγγελματικού σας χώρου.

Οι επαγγελματικοί χώροι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις δικές ανάγκες, την καλύτερη εργονομία του χώρου και να αναδεικνύουν την εταιρική ταυτότητα.

Η στοχευμένη προβολή της εταιρικής ταυτότητας εκφράζει το πνεύμα της επιχείρησης, προσδίδει αναγνωσιμότητα και κατά συνέπεια επηρεάζει τις πωλήσεις.

Ενέργειες για την αδειοδότηση επαγγελματικού χώρου:

  έλεγχος των νομοθετικών διατάξεων και προϋποθέσεων της επιχείρησης που θέλουμε να εγκαταστήσουμε στο συγκεκριμένο χώρο
  συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιογητικών
  μελέτη του καταστήματος
  αδειοδότηση

Η διαδικασία αδειοδότησης δεν είναι πλέον χρονοβόρα καθώς ο επιχειρηματίας με υπεύθυνη δήλωση του και συνοδά δικαιολογητικά μπορεί να λάβει την προέγκριση της λειτουργίας της επιχείρησής του από το δήμο εντός 15 ημερών και εκ των υστέρων να λάβει την κανονική άδεια λειτουργίας.

©Μιχάλης Συρίγος all rights reserved | designed and developed by reload