Παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ως σύμβουλοι μηχανικοί για διάφορες εργασίες και ανάγκες που προκύπτουν σε νέα έργα αλλά και υφιστάμενα κτίρια.

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού

  για ένα νέο έργο ξεκινάει από το στάδιο της αναγνωριστικής μελέτης έως της μελέτης εφαρμογής, την αξιολόγηση προσφορών και την επίβλεψη της κατασκευής.
  για νέα αγοροπωλησία περιλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητας του κτίσματος και την ποιότητα της κατασκευής κατά τον μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο.
  για υπάρχοντα κτίσματα που μπορούν να παρουσιάζουν προβλήματα και κακοτεχνίες κ.λ.π.

©Μιχάλης Συρίγος all rights reserved | designed and developed by reload