Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Ν.4178/2013.

Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

Α. ΦΑΣΗ

1. Αυτοψία από αρχιτέκτονα μηχανικό προς διαπίστωση των αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης.
2. Υπολογισμός του προστίμου.
3. Υπολογισμός της αμοιβής μηχανικού

Β. ΦΑΣΗ

1. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη προς τον μηχανικό για την δήλωση του αυθαιρέτου.
2. Αίτηση από τον μηχανικό στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ
3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη .
4. Δήλωση Ε9 (τελευταία)
5. Τεχνική έκθεση του μηχανικού.
6. Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής.
7. Σχέδια που απαιτούνται
8. Οικοδομική άδεια (κ.λ.π.)
9. Τοπογραφικό διάγραμμα για τις εντος σχεδίου περιοχές και εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ`87) για τις εκτός σχεδίου περιοχές.
10. Δικαιολογητικά στοιχεία (Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες)
11. Στατικός έλεγχος (Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας όπου απαιτείται)
12. Τεχνική έκθεση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται.
13. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
14. Υπολογισμός τελικού προστίμου και δήλωση του τρόπου πληρωμής.
15. Τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο σε περίπτωση που αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση του κτιρίου δεν είναι κατοικία.
16. Έκδοση βεβαιώσεων.

©Μιχάλης Συρίγος all rights reserved | designed and developed by reload