Τεχνικός ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας αποτελεί τον σύμβουλο της επιχείρησης:

  ελέγχει τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην επιχείρηση
  αναγνωρίζει τις επικίνδυνες καταστάσεις και ενημερώνει τον εργοδότη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάνοντας υποδείξεις
  φροντίζει για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας
  εκπαιδεύει τους εργαζόμενους παρέχοντας οδηγίες ασφαλούς εργασίας

©Μιχάλης Συρίγος all rights reserved | designed and developed by reload